กำจัด ปลวก มด แมลงสาบ แมลงและสัตว์รบกวนทุกชนิด

 • มณีอินทร์ เพสท์ เซอร์วิส เราคือบริษัทกำจัดปลวกมืออาชีพ กำจัดปลวกด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพสูง
 • ท่านจะได้รับบริการในราคาที่สมเหตุสมผล กำจัดปลวกแล้วต้องหายขาด ตลอดเวลาที่รับประกัน...
 • มีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ผ่านการอบรมและประสบการณ์นับสิบปี
 • เรามีทีมงานบริการกําจัดปลวกทั่วประเทศ
 • รับวางระบบท่อป้องกันปลวกสำหรับบ้านหรืออาคารที่กำลังก่อสร้าง
 • รับปรึกษาปัญหาปลวกขึ้นบ้าน อาคารต่างๆ ที่ยังไม่มีระบบป้องกัน
 • ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ด้วยนาโนเทคโนโลยี (QCS) ในการกำจัดปลวกและแมลง... QCS ผ่านทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัย...
 • มีใบรับรอง ประสิทธิภาพ จากกรมป่าไม้
 • ประสิทธิภาพของน้ำยาจะทำให้ปลวกงานไม่สามารถสร้างเอ็นไซม์สำหรับย่อยไม้ ทำให้ปลวกขาดอาหาร นางพญาปลวกจึงหยุดวางไข่ ส่วนปลวกที่เหลือจะค่อยๆ แห้งตายตามอายุขัยของแมลง
 • ภายใน 21 วัน…นอกจากนั้นยังมีผลทำให้ปลวกที่มาสัมผัสน้ำยามีลักษณะอาการของการสูญ
  เสียความชื้นในร่างกายจนแห้งตายอีกด้วย…
 • QCS มีอนุภาคแขวนลอยที่มีขนาดเล็กมาก ซึ่งสกัดโดยวิธีนาโนเทคโนโลยี่ มีความคงตัวมากกว่าสารอื่นๆ ทำให้คงฤทธิ์ในดินได้นาน แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด สามารถใช้ได้ผลดีกับแมลงทุกประเภท เช่น แมลงวัน ยุง แมลงหวี่ แมลงสาบ เห็บ หมัด ตัวเรือด ไร ด้วง มอด ผีเสื้อข้าวแมลงปีกแข็ง ปลวก แมงมุม ฯลฯ
 • เราใช้โปรแกรม การควบคุมแมลงตามระบบมาตรฐานคุณภาพ เช่น ISO และ HACCP หรือ IPM